SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU I DSO

System sygnalizacji pożaru składa się głównie z centrali sygnalizacyjnej, czujek i przycisków pożarowych oraz sygnalizatorów alarmowych. Systemy te instaluje się tam, gdzie zachodzi potrzeba wczesnego wykrywania pożaru to znaczy powstania zadymienia lub podwyższonej temperatury co niezwłocznie zostaje przekazane do centrali pożarowej. W razie alarmu pożarowego sterowane przez centralę urządzenia gaśnicze powinny się uruchamiać automatycznie, sygnał o pożarze powinien być także przekazany do straży pożarnej, powinny zostać uruchomione urządzenia powiadamiające np. System DSO (Dźwiękowy system ostrzegania o pożarze ) w budynkach rozbudowanych powinien zostać realizowany scenariusz pożarowy. Zainstalowane w systemie czujki , przyciski i Sygnalizatory pożarowe działają całodobowo (przy zaniku napięcia sieciowego zasilane są z akumulatorów awaryjnych przez czas który określa odpowiednia norma), a ich zdolność do nadzorowania nie może być w żaden sposób zakłócona lub ograniczona.

Dźwiękowy System Ostrzegawczy (DSO) jest elementem, który wspomaga ochronę przeciwpożarową, umożliwiając efektywną komunikację z otoczeniem w sytuacjach zagrożenia, jak i w czasie normalnej pracy. Informując komunikatami głosowymi o zaistniałym zagrożeniu w obiekcie jednocześnie usprawniając pracę pracownika straży pożarnej prowadzącego ewakuację za pośrednictwem specjalnego mikrofonu podłączonego do systemu DSO w sytuacjach krytycznych.